A Búzaszem története röviden

A Búzaszem Iskola gondolata 2003 őszén vetődött fel először komoly elhatározásként. Horváth Szilárd állította a gondolat mellé először Nagyné Bernolák Dórát, majd együtt keresték meg Ország Tibor gödi plébánost. Hármuk gondolatai majd tettei nyomán indult útjára az iskola. A gondolat mögé állt működtetőként - Szemkeő Judit akkori elnök jóvoltából - a Magyar Kolping Szövetség, mint egyházi magánszervezet. Az önkormányzat, a szomszédos, baráti segítséget nyújtó Huzella Tivadar Általános Iskola és a többi keresztény felekezet segítsége révén a tavasz folyamán megszülettek a feltételek: az engedélyek, a működtetés alapelemei. Nagy segítség volt az induláskor, hogy az augsburgi Kolping szervezet segítségével a gersthofeni Goethe Iskola 100 padot, 200 széket és 8 táblát adományozott induló iskolánknak. Az adományt a szülők segítségével szállítottuk Gödre. Három osztály berendezését megtartottuk, a többit Böjte Csaba atya Rekecsinben tervezett csángó iskolájának ajándékoztuk. Az ovisokat áprilisban iskolába hívogató levelet már négy, a Hegedüs, a Horváth, a Lázár és a Nagy család írta alá.

Az előkészítés után 2004. szeptember elsején nyitotta meg kapuit a Búzaszem, mint a Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola Gödi Tagintézménye. Első osztálytanítónk Gulyás Orsolya, délutános pedagógusunk Szabó Bernadett lett, akik első óráikon kilenc gyermeket számlálhattak meg a németországi adományként kapott padokban, az alsógödi katolikus egyházközség által rendelkezésre bocsátott, s a szülők által berendezett teremben. A létszám aztán két héten belül hétre csökkent; emiatt azt mondhatjuk, hogy a Búzaszem induló osztályát Erdélyi Boróka, Horváth Hanga, Lázár Fruzsina, Schrott Zsófia, Hegedüs Roland, Lévay Gergely és Prepok Benedek alkotta.

Az alapító családok a kereszténységet szerették volna az iskolában is kiteljesíteni, az iskolai és a családi nevelés összhangját szerették volna megteremteni, a keresztény magyar néphagyományt akarták nevelő erőként használni, és többükben munkált, hogy a keresztény nevelési hagyományokat a reformpedagógia egyes elemeivel újítsák meg: új intézményünk révén gondoljuk és alkossuk újra a család és az iskola közötti viszonyt, alkossunk a keresztény magyar hagyományokra építő pedagógiát, s hozzunk létre gyermekeinknek olyan keresztény iskolát, ahova egyszerűen szeretnek járni.

Az első esztendő mélyen megélt családiasságot, sok bensőséges együttlétet, baráti közösséget mutatott, de egyre több töprengést is magával hozott: töprengést az iskola jövőjéről. Októberben szerződést kötöttünk az önkormányzattal egy gyönyörű Duna-parti telek (a Szakáts-kert) bérletéről, ahova iskolaépületünket kezdtük álmodni. Decemberben a családok Lázár László szülő személyében vezetőt választottak maguknak, s alapos megmérettetési folyamat eredményeképpen meghívták magukhoz Bárdosy Göngyvért és Deák Erzsébetet következő évi tanítóknak. A tanév végére (két család csatlakozása után) már kilenc gyermek tanult az első (a „Paripa”) osztályban.

Az áprilisi beiratkozáskor húsz diákkal bővült a Búzaszem. A 2005 őszén induló újabb osztály (az „Eke”) saját termet igényelt: most a református közösség bocsátotta rendelkezésre imatermét, egykori templomát, melybe az immár másodikos „alapító csapat” költözött be. A keresztény, családi, néphagyományait megélő iskola ugyanaz maradt, s mégis egészen megváltozott. A szűk közösség kitágult: a több család nagyobb erőt, nagyobb energiát s nagyobb feladatokat jelentett.
A stratégiai döntések meghozatalára létrejött az Alapítók Tanácsa, amelybe a három alapító az iskola igazgatóját is meghívta.
Kialakultak közösségi programjaink: a közös iskolai Szentmisék, a Szülői Estek, a lelki programok, a Szülők Akadémiájának beszélgetései, az elsősöket Hívogató rendezvények, a bálok, kirándulások. Kiformálódott a kalendáriumi évkör, a hónapok és hetek rendje, alakot öltöttek ünnepeink, szirmot bontottak hagyományaink. A szervezet is bővült-tudatosodott: az Alapítók Tanácsa mellett egyre több szülő dolgozott a hétköznapokban vállvetve az iskoláért.
2006 szeptemberében a Barázda osztály tizenöt fővel indult. Termük a katolikus közösségi terem lett. Az Eke és a Paripa csapat a Huzella Tivadar Általános Iskola igazgatója által rendelkezésre bocsátott, a szülői közösségünk és a piarista szakiskolások által nyáron felújított Walch-épületben kezdte meg másodikos, illetve harmadikos tanulmányait.
A tanév elejétől egy régi álom is életünk tényleges részévé lett: beindult a művészeti iskolánk, így ettől kezdve valamennyi búzaszemes gyermek tanul a néptánc mellett hangszereken is. 2006 novemberére a Szakáts-kerti épület-beruházás karnyújtásnyira közeledett: a terület megfelelő átminősítése, illetve Salamin Ferenc építész terveinek elkészülte után, az első ütemre vonatkozó jogerős építési engedélyt 2007 őszén szereztük meg.

2007 őszén a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet és a nagykőrösi anyaiskola vezetése kinyilvánította, hogy a tanév végétől nem kíván iskolánk fenntartója lenni. Ezzel párhuzamosan az alapítói közösség is megbomlott: az iskola vezetésével elégedetlen családok egy csoportja elhagyta az intézményt, s így a közösség kétharmadára olvadt. A lelkileg nehéz tavaszi és nyár eleji időszak után a 2007/2008-as tanév végére világosodott ki sorsunk. A fenntartóváltás eredményeképpen 2008. szeptember 1-től a verőcei Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde tagintézménye lettünk. Lám, mily kettősséggel ajándékozott meg bennünket a Gondviselés! Az ellehetetlenülés határára sodródtunk, majd református testvéreink felkaroltak bennünket, hogy aztán soha nem látott színekben és gazdagságban virágozzék életünk tovább.

A gazdagodás részeként, a kiviteli tervekkel birtokunkban 2008 októberének végén megkezdődött az építkezés. 2008 októberében ötezer forinttal kezdtük el iskolánk építését. Az építkezésre létrehoztuk az Iskolaépítő csapatot, amelyben a tervezői művezetés, az árajánlatkérés, adománygyűjtés, építkezés, projektvezetés feladatait önkéntesként dolgozó szülők végezték. Két év alatt 70 millió forint adományt gyűjtöttünk össze. A közösségből több család emellett saját ingatlanait terhelte meg az iskolaépítésre felvett hitelekkel, amelyek összesen 110 millió forintra rúgtak. Mellénk állt a Dunakanyar Takarékszövetkezet is, a Csuka Gabona Rt. pedig készfizető kezességet vállat a hiteleinkre. Mindehhez rengeteg önkéntes munka és sok jóindulatú segítség, árengedmény, eszköz és építőanyag-adomány társult. Az 5.000 forint indulótőkével elkezdett építkezés végén az elkészült épületet a bank 260 millió forintra értékelte fel. A Mokos Béla szülőtársunk vezetésével elkészült, gyönyörű épületbe 2010. augusztusában költözhetett be valamennyi osztály.

2011. szeptember 1-től a Piarista Rend Magyar Tartománya vette át az iskola fenntartását. Akkor már nyolc osztály (a Paripa, az Eke, a Barázda, a Magocska, a Napsugár, a Kalász, a Kovász és a Kenyér) 133 gyermeke járt az intézménybe.
2012 júniusában elballagott az első búzaszemes osztály. Az egykor hét gyermeklel indult "alapító" osztály 12 nyolcadikossal búcsúzott a Búzaszemtől. Helyükre az első osztály ismét "Paripa" néven lépett, így biztosítva a folyamatosságot a Búzaszem életében.
Ezzel párhuzamosan Lázár László igazgatói megbízatása is lejárt 2012. júniusban. 2012 őszén immár 141 búzaszemes diák járt a Búzaszembe, s 21 általános iskolai és 10 művészeti iskolás pedagógus tanított nálunk. 2016 őszétől már 155 diákunk lesz.

A Búzaszemet alapítói három fő érték mentén, keresztény, családi, a magyar hagyományt éltető intézményként hozták létre. Ma a „kereszténység” egy ökumenikusan nyitott iskolát katolikus jelent, gazdag lelki élettel. A „családiasság” értéke az alacsony osztálylétszámokban, a gyermekközpontú, személyes nevelésben-oktatásban, a pedagógusok és a szülők együttműködésében, a családok által létrehozott és fenntartott közösségekben, számos közösségi programban, a szülők szervező erejében, anyagi, fizikai, szellemi és lelki támogatásában egyaránt tetten érhető. A „magyar hagyomány” a néptánc és a népzene, népi hangszerek jelenlétében, ünnepeinkben, szokásainkban, meséinkben, a baranta révén a sportban, összefoglalva a Búzaszem szívében van jelen. A Búzaszem „integrált művészeti nevelést” folytat, amely az általános iskola és az alapfokú művészetoktatási intézmény összehangolt, a gyermekek számára egységes rendszerben megvalósuló működését jelenti.

Mély meggyőződésünk, hogy a gyerekek teljes személyiségét a "Búzaszem" iskolamodellben tudjuk a legsokoldalúbban fejleszteni. A zene, a művészeti nevelés átszövi mindennapjainkat, s így a gyermekek érzelmei mellett a matematikai, nyelvtani képességeiket, tehát a racionális agyterületet is fejlesztjük. Ezt ma már nemcsak az országos népzene versenyek díjai, de gyermekeinknek az országos matematika és egyéb versenyeken elért helyezései is bizonyítják. A Búzaszembe a gyerekeket nyolc évre vesszük fel. Úgy gondoljuk, ennyi idő kell ahhoz, hogy a hozzánk érkezők teljes értékű tudással és érzelmi intelligenciával felvértezve indulhassanak a középiskolákba.
A tőlünk felvételizők 75 %-a gimnáziumba - többnyire egyházi gimnáziumba - megy. A búzaszemes gyerekeket nyolcadik után abba a középiskolába veszik fel, ahova első helyen jelentkeznek.
A Búzaszemben kiváló és elkötelezett pedagógusok dolgoznak, akik hosszú és alapos felvételi folyamat után jutnak be tanári karunkba. A Búzaszem kis létszámú osztályai a tehetséggondozásra nyújtanak nagy lehetőséget, ennek minél magasabb színvonalú kidolgozásán munkálkodunk.
A következő esztendők legnagyobb anyagi jellegű kihívása a tornatermünk és a négy osztálytermet befogadó második építési szakasz megvalósítása lesz. A tervek és építési engedélyek részben már készen állnak. A

Ami tetteinket is meghatározó szellemi tevékenységeinket illeti, dolgozunk a családiasság és a családok közötti összetartás, a közvetlenség és az őszinteség megőrzésén, azon, hogy a magyar hagyományok átitassák a mindennapjainkat, hogy minél többen érezhessék magukénak a Búzaszemet. Egyre több feladat válik nevesített felelősséggé, hogy a terheket megosszuk egymás között, s mindig bizton számítani tudjunk a másikunkra.

Közben pedig örömmel figyeljük, hogy miként válnak a nálunk nevelkedő gyerekek okos, tudatos, sokoldalú, derűs és boldog közösségi ifjúvá.

Friss képek

Legfrisebb hirdetések

No ad viewed yet.

Az iskolaépítés támogatói

Programjaink támogatói
Csoóri Sándor ProgramA Búzaszem Alapítvány működési és szakmai programjainak megvalósításához 2014-ben támogatásban részesül a Nemzeti Együttműködési Alapból.


© 2007-2011 Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, honlap: eMeLA