Kezdőlap

Szeretettel köszöntünk,
vándor,
a Búzaszem Iskola honlapján!

Magas színvonalú tudás, hit, keresztény, magyar kultúra és erkölcs. Ezt kínálja a Búzaszem Iskola. Mindennapjainkat és ünnepeinket áthatja a magyar hagyományokra épülő és a családias nevelés.
A keresztény nevelésben történelmi egyházaink papjai, lelkészei segítik munkánkat. Ennek színterei a heti két hittanóra, a meghitt reggeli áhítatok, ünnepeink, közös miséink és istentiszteleteink.
Az iskola egy közösség gondoskodó karjaiban működik. Fontosnak tartjuk, hogy az ide járó családok összefogjanak, egymásra találjanak, így erősítsék egymást. Ezért az iskolánkba mindig családokat várunk és fogadunk be. Szorosan együttműködünk velük, mint a gyermekre ható legerősebb közösséggel. Nagyon szép példája ennek az összefogásnak az, ahogy felépítettük és működtetjük az iskolánkat.
A Búzaszem egyházi iskola, így a tanítás ingyenes. Mindössze a művészeti képzés után kell félévente a közzétételi listában meghatározott térítési díjat fizetni.
A kis létszámú, legfeljebb 22 fős osztályok lehetőséget adnak személyre szabott figyelemre és egyben tehetséggondozásra is. Az alapozó tárgyak magas színvonalú oktatása mellett kiemelt szerepet szánunk a művészeteknek, mert azt az érzelmi nevelés fontos eszközének tekintjük. Minden „búzaszemes” gyermek muzsikál, klasszikus és népi hangszerek közül választhatnak.
A hozzánk járó gyermekek első osztályos kortól néptáncolnak, kézműveskednek. A foglalkozásokon törekszünk a magyarság szellemi és tárgyi kultúrájának őrzésére, továbbadására. Követendő mintának tekintjük a népi vallásosság szép formáit, tanítványainkkal megismertetjük a magyar díszítőművészetet, a táncművészetet, a zeneművészetet, a hagyományos társadalmi és nemi szerepmintákat, viselkedési formákat, valamint közösségmegtartó szokásokat.
A Búzaszem Iskola célja, hogy a keresztény magyar hagyományokra építve adjon naprakész, magas szintű tudást az ide járó gyermekeknek, s nevelje őket olyan felnőttekké, akik kovászai lehetnek családjuknak, nemzetüknek.

Üdvözlettel: az iskola diákjai, tanárai és családjai (Iskolánk címe: 2131 - Göd, Vécsey
Károly u. 1.
; telefonszám: (30) 611-36-08 és (30) 921-92-60

Villámlevél: iskola@buzaszem.hu ;OM azonosító 201 609

Friss képek

Programjaink támogatói„A magyar néphagyományra épülő köznevelési programok szervezési feltételeinek biztosítása” és „A duda oktatást támogató alapfokú oktatás-módszertani tár készítése” szakmai programok megvalósítását 2017. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.


A magyar néphagyományra épülő közművelődési programok szervezési háttere szakmai program megvalósítását 2019. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.
Csoóri Sándor Program
Működési és szakmai programjainak megvalósításához 2014-ben támogatásban részesültünk a Nemzeti Együttműködési Alapból.© 2007-2018 Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, honlap: eMeLA