Hortiné Faragó Éva

matematika-kémia, osztályközösség-vezető

„Ha én nem vagyok cselekvő, hanem csak passzív elszenvedő befogadó, akkor soha nem élem meg annak a gyönyörűségét, hogy mit jelent egy tánclépés. Nekem ne mondják el, hogy hogyan kell a tangót táncolni, hanem állítsanak be oda, és mutassák meg, és járják végig velem a tangót először szabályosan, hogy miután nagyon tudom szabályosan, úgy tudjak szárnyalni, mint egy angyal.”

Bagdi Emőkéhez csatlakozva a tapasztaláson alapuló tanulást tartom elsődlegesnek. Fontos, hogy a gyerekek személyes élményhez tudják kötni, ezen keresztül megérteni a tanulnivalót, amit a gyakorlás során elmélyítenek, magukévá tesznek, hogy azt a gyakorlatban is alkalmazni tudják.

Budapesten születtem, tanultam. A Vörösmarty Mihály Gimnáziumban érettségiztem, a Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskolában tettem szakmai érettségi, majd technikusi vizsgát.
Több éven át dolgoztam vegyészként élelmiszer minőségellenőrző-, kutató laboratóriumban.
Ezután éles fordulatot vett pályám és a Dr Török Béla Általános Iskola és Diákotthonban lettem nevelőtanár, ahol sérült (nagyothalló, halmozottan sérült) gyermekekkel foglalkoztam.
A pécsi JPTE elvégzése óta tanítok matematikát és kémiát.
Mindig foglalkoztatott a „problémásnak” titulált csemeték segítése, egyéni útjának kutatása, ezért folyamatosam keresem a tanulás, az új módszerek megismerésének lehetőségét.(Dislexia prevenció, reedukáció, Diskalkúlia terápia, Ayris szenzomotoros integrációs terápia, kooperatív technikák alkalmazása, élménypedagógia, …)
Fontosnak tartom, hogy a teremtett környezetünkkel harmóniában éljünk, ennek szépségeit a gyermekeknek is megmutatni. Szeretek kirándulni, fényképezni, játszani.
„Egy pedagógus arról ismerszik föl, hogy amint valamit elolvas, azonnal boldogan mondja tovább, hogy minél többen tudják, és kinyissa az ablakot a világra úgy, hogy bemutassa azt, és egy élvezetes panorámát tárjon a gyerek elé. Végigvezetni a világban a gyereket úgy, hogy ő saját maga is végig tudjon egy élményfonalon lépni.”

Friss képek

Programjaink támogatói„A magyar néphagyományra épülő köznevelési programok szervezési feltételeinek biztosítása” és „A duda oktatást támogató alapfokú oktatás-módszertani tár készítése” szakmai programok megvalósítását 2017. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.
Csoóri Sándor Program
Működési és szakmai programjainak megvalósításához 2014-ben támogatásban részesültünk a Nemzeti Együttműködési Alapból.


© 2007-2018 Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, honlap: eMeLA