Nyílt nap a jövendő elsősök szüleinek

A Búzaszembe igyekvő gyermekek szülei a következő időszakban először nyílt napon, majd Hívogatókon találkozhatnak a jövendő osztálytanítóval, a Búzaszem tanáraival, vezetőivel és egymással.
A november 22-ei nyílt napon a mostani negyedik osztály (osztálytanító: Bolla Márta, aki ősszel kezd az első osztállyal), az első osztály (osztálytanító: Csósza Zsuzsanna) és az ötödik osztály (osztályközösség-vezető: Faragó Éva) életébe pillanthatnak bele, 2-2 illetve az elsősök esetében 1 órán. Egy tanítási órára húsz jelentkezőt várunk. A helyszűke miatt kérjük, hogy egy családból csak egy fő és osztályonként csak egy órára jelentkezzen. Kérjük továbbá, hogy gyermeket ne hozzanak a nyílt napra, s az óra kezdete előtt legalább tíz perccel legyenek itt.
Jelentkezni a következő táblázatokon lehet:
Ötödik osztály (8 és 9 óra):
https://doodle.com/poll/k2u3f9265xs2it28#table

Első osztály (8 óra):
https://doodle.com/poll/gemanye8pynz2i76#close

Negyedik osztály (9 és 10 óra):
https://doodle.com/poll/indqw286zapwemz4#close

A nyílt nap után januárban kezdődnek a Hívogatók. Három Hívogatónk lesz (előreláthatólag január 27-én, szombaton 9 órakor; február 9-én, pénteken 16 órakor; és február 16-án, pénteken 16 órakor), amelyekre a szülőket és a gyermekeket is várjuk. Míg a gyermekek a tanítókkal-tanárokkal lesznek, a szülők a Búzaszem vezetőivel beszélgethetnek.

Friss képek

Programjaink támogatói„A magyar néphagyományra épülő köznevelési programok szervezési feltételeinek biztosítása” és „A duda oktatást támogató alapfokú oktatás-módszertani tár készítése” szakmai programok megvalósítását 2017. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.


A magyar néphagyományra épülő közművelődési programok szervezési háttere szakmai program megvalósítását 2019. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.
Csoóri Sándor Program
Működési és szakmai programjainak megvalósításához 2014-ben támogatásban részesültünk a Nemzeti Együttműködési Alapból.© 2007-2018 Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, honlap: eMeLA